Laila och Charlie Gavatins Stiftelse för Jazzmusik

Stiftelsen tillkom 1989 genom en donation från Laila och Charles Gavatin. Stadgar antogs vid ett konstituerande sammanträde och till ledamöter utsågs stiftarna och musikern Gugge Hedrenius. Efter att Charles Gavatin och Gugge Hedrenius avlidit utgörs styrelsen idag av Laila Gavatin och musikern Elise Einarsdotter.

Stiftelsen tillkom efter insikten om de usla ekonomiska villkor även många av de mest begåvade jazzmusikerna arbetar under och vid en konsert på Strömsborg 1990 utdelades det första stipendiet till pianisten Knud Jörgensen. Knud inkarnerade begreppet jazzmusiker och var den person som inspirerade till bildandet av Laila och Charles Gavatins Stiftelse för Jazzmusik. Knud avled 1992 men hans inspiration är fortfarande närvarande och det är hans förtjänst att stiftelsen och skivbolaget Touché finns.

Stiftelsen har till ändamål att stödja svenska och utländska musikanter, som verkar för att hålla jazzmusiken levande.

Ändamålet skall förverkligas genom att ge sådana musikanter stipendier för att

  • utbilda sig själva eller undervisa andra;
  • utveckla sina kunskaper genom att spela med tillsammans med andra musikanter inom eller utom Sverige
  • framföra och utge sin musik; samt
  • i förekommande fall få ökad möjlighet att komponera och arrangera jazzmusik.

Observera att det inte är möjligt att söka stipendier hos Stiftelsen.

Stiftelsen har också givit tillfälligt ekonomiskt stöd åt verksamhet, och bidrag till projekt som bedöms vara till gagn för jazzmusiken. För närvarande är projektstöden vilande och det går alltså inte att söka stöd från stiftelsen. Följande projekt har mottagit stöd från Laila och Charles Gavatins stiftelse för jazzmusik >>.