2002 – stipendiat: Anders Persson

Pianisten och kompositören Anders Persson tilldelades 2002 ett stipendium från Laila och Charles Gavatins Stiftelse för Jazzmusik för att han: “genom ett sinne öppet för många spelsätt och musiktraditioner format ett subtilt och smakfullt pianospel och även lyckats att förmedla sina erfarenheter i sin pedagogiska gärning”. Pianist Anders Persson, born in

2000 – stipendiat: Ulf Adåker

Trumpetaren, kompositören, arrangören och pedagogen Ulf Adåker tilldelades 2000 ett stipendium från Laila och Charles Gavatins Stiftelse för Jazzmusik “för att han genom sin trumpet, sina kompositioner och sina musikarrangemang i hög grad berikar det jazzmusikaliska livet; samt för hans omfattande musikaliska kunnande, hans ärliga och ödmjuka engagemang för jazzmusiken och

1999 – stipendiat: Olle Steinholz

Basisten musikanten och kompositören Olle Steinholtz tilldelades 1999 ett stipendium från Laila och Charles Gavatins Stiftelse för Jazzmusik med motiveringen: “För hans lysande uppfattning av rytm, djupa känsla för klangen och flyhänt uttrycksfulla solospel samt för att han med sin varma personlighet inspirerar sina medmusikanter till att nå musikaliska höjder”. Olle

1997 – stipendiat: Agneta Baumann

Agneta Baumann tilldelades 1997 ett stipendium från Laila och Charles Gavatins Stiftelse för Jazzmusik “för hennes uttrycksfulla sång, som genom hennes starka inlevelse griper lyssnare och medmusiker; för hennes personliga frasering, som ger orden mening och tonerna rytmisk spänst, så att musiken lyfter; och för hennes seriösa inriktning och hennes djupa

1996 – stipendiat: Kjell Jansson

Basisten, kompositören och musikanten Kjell Jansson tilldelades 1996 ett stipendium från Laila och Charles Gavatins Stiftelse för Jazzmusik med motiveringen: “Kjell Jansson har i många år berikat den svenska och europeiska jazzscenen med sitt lyhörda, fantasirika och rytmiska basspel. I sina kompositioner arbetar han med ingredienser från såväl folkmusik och improvisationsmusik.

1994 – stipendiat: Anders Lindskog

Saxofonisten Anders Lindskog tilldelades 1994 ett stipendium från Laila och Charles Gavatins Stiftelse för Jazzmusik med motiveringen: “För att han genom åren – vid sidan av sitt stora musikaliska kunnande – ådagalagt ett djupt engagemang för den värld där jazzmusik har något att betyda – och att berätta; och för att

1992 – stipendiat: Bengt Hanson

Bengt Hanson tilldelades 1992 ett stipendium från Laila och Charles Gavatins Stiftelse för Jazzmusik “för att han med sitt på samma gång följande som ledande basspel under decennier känsligt och fantasifullt förmått locka fram lust och glädje, leklynne och allvar hos huvudstadens frontsolister och deras gästande kollegor i världsartisternas krets”. Bengt

1992 – stipendiat: Gustavo Bergalli

Gustavo Bergalli tilldelades 1992 ett stipendium från Laila och Charles Gavatins Stiftelse för Jazzmusik “för att han inte endast behärskar jazzmusikens skolor, tonaliteter och dynamiska förlopp utan för att han därutöver förmår ställa detta sitt kunnande i tjänst hos humanistiska ideal och ge åt oss nordbor sin spelmantiska kombinerad med en

1990 – stipendiat: Knud Jørgensen

Jazzpianisten, kompositören och arrangören Knud Jørgensen tilldelades 1990 ett stipendium från Laila och Charles Gavatins Stiftelse för Jazzmusik “för en konsekvent personlig jazzmusikalisk hållning i sina roller samt för att frikostigt ha givit stockholmarna del av ett lysande och enastående musikanteri”. Knud Jørgensen was born in Copenhagen in 1928 and died